Công nghệ BIM

Danh sách các phần mềm BIM và nhà cung cấp

03/05/2019
Danh sách các phần mềm BIM và nhà cung cấp

Mặc dù BIM tương đối mới, nhưng đó cũng là một xu hướng thâm nhập vào ngành xây dựng nhanh chóng và tôi thậm chí không dám nói, không có cách nào quay lại. Đối với những người đang cố gắng chọn một ứng dụng, phần mềm, ở đây có một danh sách đầy đủ các nhà cung cấp BIM cho các hạng mục khác nhau.

 

Kiến trúc

 1. Autodesk Revit Architecture
 2. Graphisoft ArchiCAD
 3. Nemetschek Allplan Architecture
 4. Gehry Technologies - Digital Project Designer
 5. Nemetschek Vectorworks Architect
 6. Bentley Architecture
 7. 4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD)
 8. CADSoft Envisioneer
 9. Softtech Spirit
 10. RhinoBIM (BETA)

Phân tích năng lượng

 1. Autodesk Ecotect Analysis
 2. Autodesk Green Building Studio
 3. Graphisoft EcoDesigner
 4. IES Solutions Virtual Environment VE-Pro
 5. Bentley Tas Simulator
 6. Bentley Hevacomp
 7. DesignBuilder

Kết cấu

 1. Autodesk Revit Structure
 2. Bentley Structural Modeler
 3. Bentley RAM, STAAD and ProSteel
 4. Tekla Structures
 5. CypeCAD
 6. Graytec Advance Design
 7. StructureSoft Metal Wood Framer
 8. Nemetschek Scia
 9. 4MSA Strad and Steel
 10. Autodesk Robot Structural Analysis

MEP

 1. Autodesk Revit MEP
 2. Bentley Hevacomp Mechanical Designer
 3. 4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI
 4. Gehry Technologies - Digital Project MEP Systems Routing
 5. CADMEP (CADduct / CADmech)
 6. CADEWA (Fujitsu)

Thi công (Mô phỏng, Dự toán và phân tích dự án)

 1. Autodesk Navisworks
 2. Solibri Model Checker
 3. Vico Office Suite
 4. Vela Field BIM
 5. Bentley ConstrucSim
 6. Tekla BIMSight
 7. Glue (by Horizontal Systems)
 8. Synchro Professional
 9. Innovaya

Quản lý cơ sở vật chất

 1. Bentley Facilities
 2. FM:Systems FM:Interact
 3. Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD)
 4. Onuma System
 5. EcoDomus

Tôi chắc chắn tôi đang thiếu một số, vì vậy xin vui lòng thêm một nhận xét nếu bạn biết bất kỳ khác. Thứ tự các hạng mục trong vòng đời dự án (Thiết kế -> Xây dựng -> Chuyển giaoà Bảo trì). Thứ tự của các hệ thống phần mềm trong mỗi danh mục không có lý do, đầu tiên tôi nghĩ đến hoặc tôi tìm thấy đầu tiên trong danh sách. Tôi biết rằng một số Hệ thống có nhiều tiện ích bổ sung cho một số chương trình BIM hoặc Hệ thống Phân tích. tuy nhiên, tôi nghĩ các gói bổ trợ và phân tích này là một phần không thể thiếu của quy trình BIM và do đó phải được liệt kê cùng với các công cụ mô hình BIM "thuần túy".

 

Hãy đóng góp với kiến thức của bạn bình luận về bài viết này!
Source: www.cad-addict.com/2010/03/list-of-bim-software-providers.html

Bài liên quan

10 điều bạn nên biết về công cụ Collaboration for Revit (C4R)

10 điều bạn nên biết về công cụ Collaboration for Revit (C4R)

Collaboration for Revit (C4R) là một công cụ của Autodesk phục vụ cho việc lưu trữ đám mây của mô hình Revit chia sẻ công việc. Sử dụng lưu trữ đám mây và ID Autodesk, các tệp Revit được lưu trữ và chia sẻ qua đám mây với người dùng cả trong mạng nội bộ hoặc bên ngoài với các tổ chức, bên liên quan và người dùng khác. Được tích hợp với Autodesk BIM 360 Team, Collaboration for Revit cho phép toàn bộ các nhóm dự án truy cập vào các mô hình thông tin tòa nhà được chia sẻ.

Phân tích năng lượng công trình với BIM

Phân tích năng lượng công trình với BIM

Phân tích năng lượng công trình với BIM

Phát hiện xung đột trong BIM

Phát hiện xung đột trong BIM

Phát hiện xung đột trong BIM

© Copyright by DTESCOM - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật DT Việt Nam. Thiết kế bởi Vicogroup.vn