Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật


An toàn thông tin

Quy tắc an toàn thông tin

Để tiến hành công việc một cách thuận lợi thì việc quản lý chặt chẽ những thông tin mà công ty đang nắm giữ là quan trọng và không thể thiếu được. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi thành viên trong công ty, từ ban lãnh đạo đến mọi nhân viên, trước hết là hiểu rõ những nội dung của chính sách bảo mật thông tin và tích cực thực hiện các hoạt động bảo mật thông tin. Toàn thể nhân viên đều ký Cam kết Bảo mật Thông tin.

Công ty nỗ lực hướng dẫn nhân viên về ý thức an toàn thông tin, quản lý việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày.

Công ty hỗ trợ và chỉ đạo nhân viên trong việc thực thi vai trò trong hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng của an toàn thông tin, tuân thủ các quy định đã được đề ra.

Nhân viên hiểu rõ vai trò của mình trong hệ thống quản lý an toàn thông tin trong khi thực hiện nghiệp vụ.

Nhân viên có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, trong khi làm việc cũng như khi rời nơi làm việc.

Thông tin cá nhân

Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân

Với suy nghĩ và quan niệm cơ bản rằng việc tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là nghĩa vụ quan trọng và mang tính xã hội, công ty DTESCOM chúng tôi đã đề ra những phương châm cơ bản nhằm sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện việc quản lý một cách nghiêm ngặt, theo đúng chương trình tuân thủ về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

Khi sử dụng thông tin khách hàng (bao gồm việc không thực hiện các hành vi liên quan đến thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết vì mục đích sử dụng đã được chỉ định đặc biệt), công ty đều có những phương pháp quản lý thích hợp, và tất cả đều không được để lộ hoặc cung cấp cho người thứ 3 nếu không được sự cho phép của khách hàng

Đối với những mối nguy hại liên quan đến bảo mật thông tin (như: truy cập bất hợp pháp, thất thoát, phá hoại, ngụy tạo, rò rỉ thông tin v.v...), công ty luôn có những biện pháp phòng ngừa. Nếu không may phát sinh vấn đề thì công ty cũng có thể nhanh chóng ứng phó một cách chính xác.

Tuân thủ những pháp lệnh về bảo mật thông tin cá nhân, những quy phạm khác trong phương châm chỉ đạo của đất nước.

Tùy vào tình hình phát triển của công ty, cố gắng duy trì, cải thiện cơ cấu và tuân thủ quy trình trong quản lý thông tin cá nhân.

© Copyright by DTESCOM - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật DT Việt Nam. Thiết kế bởi Vicogroup.vn