Hệ thống giá trị cốt lõi

Hệ thống giá trị cốt lõi


Giá trị của chúng tôi được thể hiện qua giá trị công việc mang lại cho khách hàng, giúp khách hàng phát triển. Sự phát triển của khách hàng chính là sự phát triển của DTESCOM như slogan của công ty “Develop Together”

Chúng tôi luôn phấn đấu:

Luôn luôn học hỏi, đổi mới công nghệ, cập nhật kiến thức mới để trở thành những kỹ sư giàu kinh nghiệm, có trình độ cao

Làm việc theo nguyên tắc đạo đức, tuân thủ pháp luật, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Nỗ lực, tập trung vào các dự án, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để mang lại hiệu quả công việc đề ra.

© Copyright by DTESCOM - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật DT Việt Nam. Thiết kế bởi Vicogroup.vn